วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

เพชรบูรณ์- กำลังเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานนับร้อย พร้อมเครื่องมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครบ เพื่อเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ชาวบ้านไม่ยอม ใช้เวลาเจราจาตลอดทั้งวันไม่เป็นผล เรียกร้องขอให้ใช้กระบวนการทางศาล

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน นับร้อยนาย ได้เดินทางมาพร้อมเครื่องมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ของนายปิยวัฒน์ แซ่เถา และของนางสาวสิริยากร แซ่ว่าง ที่บริเวณภูทับเบิก​ บ้านน้ำเพียงดิน หมู่ 8 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กรมอุทยานอ้างว่าบุกรุกเขตอุทยาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ฯ เข้าพูดคุยเจรจา พร้อมนำเอาคำพิพากษาเมื่อปี...

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบสิ่งของ สนับสนุน กิจกรรม Happy Family Day :

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ รศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัย และผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี อาจารย์ประจำวิทยาลัย และกุลบุตรกาชาดดีเด่น สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมอบของรางวัล ของขวัญ เพื่อสนับสนุนให้กับเด็กที่มีความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ ปากแหว่ง...

บึงกาฬ – รมว.สาธารณสุขลงพื้นที่เปิดอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” รมว.สาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ชื่นชมนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการระบบบริการ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ (7 เมษายน 67) เวลา 14.30 น. เนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวมอบนโยบาย และเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข...

วกส.5 ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่ รวมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งผู้บริหารมูลนิธิเกษตราธิการ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 120 ราย ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการเกษตร ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวความคิดเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งผู้อบรมหลักสูตร วกส.5 ทั้งหมดเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ได้รับเกรียติจากองคมนตรี มาร่วมบรรยายพิเศษแก่คณะผู้บริหารระดับสูง...

โครงการโรงไฟฟ้าเอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส เปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ต. ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 400

เมื่อ วันที่ 20 ก.พ. มีการเปิดเวทีการประชุมฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าเอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด ณ วัดห้วยสวิงเหนือ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนและหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 400 คน โดย กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ปลัดอาวุโส อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่จาก...

กรมชลประทานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมกลุ่มย่อยเวทีที่ 2พิจารณาทางเลือกโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2567 กรมชลประทานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 พิจารณาทางเลือกโครงการ เวทีที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยยาง และความเหมาะสม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยา จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวคำพันธุ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น กล่าวต้อนรับและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสุรชัย...

ตลาดนัด พระเครื่องพระบูชา จัดงานทุกวันเสาร์ ภายใต้การดูแลของ ต้อมเพชรบูรณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ.บริเวณลานสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์จำกัด จัดตลาดนัด พระเครื่องพระบูชา จะมีการจัดงานทุกวันเสาร์ ภายใต้การดูแลของ ต้อมเพชรบูรณ์ โดยมีการขออนุญาตจากผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ถูกต้อง ภายในงานมีการจับของรางวัล ให้กับผู้ที่มาวางโต๊ะจำหน่ายพระเครื่องพระบูชา ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีการจับรางวัลเช่นนี้เหมือนเดิมจึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องพระบูชามาเดินชมและบูชาได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ ห่างจากปั๊มน้ำมัน PT ประมาณ 100 เมตร

ค่ายพ่อขุนผาเมืองจัดพิธีสถาปนาครบรอบ 40 ปี มณฑลทหารบกที่ 36

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจัดพิธีสถาปนาครบรอบ 40 ปี มณฑลทหารบกที่ 36 เวลา 8:09 น พลตรี วัชรพงษ์แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 36 ได้ทำพิธีบวงสรวง ศาลพ่อขุนผาเมือง ศาลพระพรหม ศาลตายาย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงแล้ว ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัด เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกหก.กกพ.มทบ.๓๖ ครบรอบปีที่ ๔๐ได้มีการมอบทุนการศึกษา / ให้กับบุตรของกำลังพล / ในสังกัด มณฑล / ทหารบกที่ ๓๖...

บึงกาฬ มูลนิธิแม่สุนามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน

วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนนาสวรรค์รพิทยาคมบ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นางอุบลวรรณ ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูฯ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567 โดยมีนายฉลาด อุดรเขตร์ นายก อบต.นาสวรรค์ นายพุทธา มณี รองนายกฯ นายอัครวัฒน์ สิงห์โตฐิติ ปลัด อบต.และผู้ปกครองนักเรียนกว่า 250 คนเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิแม่สุนา เศรษฐแสงศรี โดย ดร.ชานนท์ เศรษฐเสงศรี ประธานมูลนิธิฯ มอบหมายให้...

บึงกาฬ สสจ.ตรวจคุณภาพน้ำโขงหลังรถบรรทุกน้ำกรดคว่ำที่ สปป.ลาว ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำโขงในเขตของจังหวัดบึงกาฬพบว่าปกติ

จากกรณีรถบรรทุก “กรดซัลฟิวริก”พลิกคว่ำในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว แล้วไหลลงสู่แม่น้ำคาน ก่อนจะไหลลงแม่น้ำโขงอีกที สสจ.บึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬตรวจสอบคุณภาพน้ำโขงแล้วปกดีอีก 3 วันตรวจอีกครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ลงเล่นน้ำสงกรานต์ เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 8 เม.ย.ดร.ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขบึงกาฬ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ สปป.ลาว ดังกล่าว ทาง สสจ.บึงกาฬ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่กำลังลงเล่นในน้ำโขงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตนในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ประสานงานกับนายราชันย์ วะนาพรหม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ สั่งการให้ นายเชิดชัย เจริญดี...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์