วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสนธิกำลัง3ฝ่ายจับจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมริมทาง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง สั่งการให้นายไพทูรย์ แสงสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 จำนวน 30 นาย ได้ลงพื้นจับกุมผู้ต้องหาที่ขายน้ำต้มใบกระท่อมริมถนนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง และสามารถจับกุมผู้จำหน่ายน้ำต้มกระท่อม จำนวน 9 รายพร้อมของกลางน้ำกระท่อมบรรจุขวด ขวดใหญ่ จำนวน 223 ขวด ขวดเล็ก 37 ขวด รวมทั้งหมด 260 ขวด...

ประธานวิสาหกิจชุมชน 4 ภาค ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรม มหาสารคาม ตรวจสอบโครงการวิจัยฯ ของมหาลัยดัง จ.มหาสารคาม

นายสมชัย แสงทอง ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ นางนิตยา นาโล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคอีสาน นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคกลาง และนายทวี ประหยัด ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ภาค ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) โดยมี นายนำโชค ราตรีโชติ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นายสมชัย แสงทอง ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น...

ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเตย

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น/ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น อำนวยการมอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด และ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแฮด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับ นางสุลภา เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ...

บึงกาฬ – รพ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ พัฒนากาย จิต สร้างเสริมสุขภาพชีวิต “สูงวัยใจเกินร้อย”

วันนี้ 25 ม.ค.67 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ พัฒนากาย จิต สร้างเสริมสุขภาพชีวิต สูงวัยใจเกินร้อย ภายใต้อำนวยการของ นายแพทย์กลม แซ่ปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ มอบหมายให้แพทย์หญิง รุ้งตะวัน จันทรังสี นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน นางอภิษฎา ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้กล่าวรายงาน นางไกรศร จุลโยธา ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พนิดา เนื่องชมภู...

บึงกาฬ ปปช.และอพด.ตรวจสอบท่าทรายเถื่อนลักลอบดูดและนำเข้าทรายจากลาว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 ก.พ.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ นายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด (อพด.) ซึ่งประกอบด้วย นายอภิเดช หาญธรรม ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย อัยการจังหวัดบึงกาฬ อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ผอ.สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดฝ่ายป้องกันจังหวัดบึงกาฬ ปลัดป้องกันอำเภอเมืองบึงกาฬ ผู้กำกับการ สภ.หอคำ และนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ...

ตลาดนัด พระเครื่องพระบูชา จัดงานทุกวันเสาร์ ภายใต้การดูแลของ ต้อมเพชรบูรณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ.บริเวณลานสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์จำกัด จัดตลาดนัด พระเครื่องพระบูชา จะมีการจัดงานทุกวันเสาร์ ภายใต้การดูแลของ ต้อมเพชรบูรณ์ โดยมีการขออนุญาตจากผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ถูกต้อง ภายในงานมีการจับของรางวัล ให้กับผู้ที่มาวางโต๊ะจำหน่ายพระเครื่องพระบูชา ทุกๆวันเสาร์ก็จะมีการจับรางวัลเช่นนี้เหมือนเดิมจึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องพระบูชามาเดินชมและบูชาได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ ห่างจากปั๊มน้ำมัน PT ประมาณ 100 เมตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงบ้านมั่นคง ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี

https://youtu.be/RW1FfVjx5eA วันนี้ (15 มี.ค.67) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ลงพื้นที่โครงบ้านมั่นคง บริเวณสะพานเอกทักษิณ - ซุ้มวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด (ระยะที่ 2) โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ...

บึงกาฬ เสื่อกกและผือ ทอฝันด้วยสองมือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สะพานอาชีพ ก.กก จากต้นไม้ใบหญ้า ถูกเพิ่ม “มูลค่า” เป็นผลิตภัณฑ์ แต่ที่เหนือกว่านั้นคือ “คุณค่า” จากการแปรรูป “เสื่อกกและผือ” ที่ทั้งฟื้นภูมิปัญญาและสร้างรายได้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพื้นที่ “สานพลังพื้นที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา” วันที่ 5 เม.ย.ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพื้นที่ “สานพลังพื้นที่ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)โดยมี นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก...

มส.16 ปันสุขเด็กชายขอบ ระดุมทุนเชื่อมสะพานกั้นดินสไลด์โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำโดย พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง (มส.) ผศ.พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พล.ต.ต.ดร.ภาดล ประภานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น...

บึงกาฬ ชาวบ้านปิดถนนไม่ให้รถบรรทุกทรายวิ่งผ่านเหตุไม่จ่ายค่าผ่านทางปีละ 2.2 แสนบาท

ผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านกว่า 50 รายปิดถนนไม่ให้รถบรรทุกทรายวิ่งออกจากหมู่บ้าน อ้างไม่ทำตามมติหมู่บ้าน 14 ข้อเช่นไม่จ่ายค่าบำรุงหมู่บ้านปีละ 2.2 แสนบาท ทั้งนายอำเภอและผู้กำกับช่วยเจรจาตั้งแต่บ่าย 2 จนถึง 4 ทุ่มก็ไม่ยอม กฎชาวบ้านต้องใหญ่กว่ากฎหมาย ทั้งตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรึงกำลัง เกรงเกิดเหตุปะทะกันรุนแรง สุดท้ายฝ่ายรถทุกทรายยอมถอยรถไปเททรายทิ้ง พร้อมเข้าแจ้งความเอาผิดทั้งอาญาและแพ่ง เช้าวันนี้( 17 ม.ค.) ที่ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอบึงโขงหลง ได้นัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจข้อระเบียบกฎหมายให้กับชาวบ้านเหล่าหลวง...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์