พสกนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

วันที่ 15 ก.พ.67 เวลา 08.00 น. ที่หน้าศูนย์ราชการอำเมืองบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำคณะผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวบึงกาฬทุกหมู่เหล่าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ในพิธีถวายความจงรักภักดีแสดงพิทักษ์จุดยืนปกป้อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยผู้ร่วมพิธีกว่า 500 คน ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการเดินเทิดพระเกียรติตามเส้นทางถนนหน้าสภ.เมืองบึงกาฬ หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ หน้าศาลเจ้าแม่สองนาง จนถึงถนนข้าวเม่าริมโขง เวลา 09.30 น. ได้ร่วมขับร้องเพลงสัญเสริญพระบารมี “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” เพื่อร่วมแสดงพลัง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่า ทางจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ตามที่ได้เห็นข่าว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ชาวจังหวัดบึงกาฬรู้สึกไม่สบายใจ และขอส่งกำลังใจให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงทราบว่าชาวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมอยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้า ขอส่งกำลังใจ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคสังคมต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจใส่เสื้อสีม่วง โบกธงชาติร่วมกัน และเดินไปร่วมกันกับพระองค์ฯ ท่านให้ทรงรับทราบ และได้จัดงานพร้อมกันทั้งหมด 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ เกือบ 10,000 กว่าคน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่า “เรายึดมั่น เราเชื่อมั่น และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” โดยจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใครหรือคนกลุ่มใดมาดูหมิ่น หรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ณัฏฐ์ ณฐพรหม ข่าวภาค4///บึงกาฬ 0628256546