วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 15.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.(บ่อจิ๋ว) ภายใต้นโยบายการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ อาคารหอประชุมไชยชุมพล เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.จ) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
โดยมีกิจกรรมจัดนิทรรศการการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน ตามแนวทาง “ประมงอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์” นิทรรศการการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำ และการขอสนับสนุนขุดสระจากสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย สำหรับเป็นอาหารปลา การผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูป และการเลี้ยงหอยเซอรี่สีทองจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มารับมอบพันธุ์ปลา
จากนั้น เวลา 16.00 น. นางพัชร ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยม “พบปะ พูดคุย” กับ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล” และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำบริเวณที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป