การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ อบต.โนนสมบูรณ์ ระดมทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟและลดปัญหาไฟฟ้าดับจากต้นไม้แตะสายไฟ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชิต ศรีบุตรโคตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ และนายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ระดมทีมฮอตไลน์ ช่างไฟฟ้า และกองช่างอบต.ทีมงานกว่า 30 คน พร้อมรถเครน รถกระเช้า ลงพื้นที่บริเวณ (หมู่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านดงต้อง หมู่ 10 บ้านหนองฆ้องคำ และหมู่13 บ้านทรายทอง) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินการพาดสายแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงเสริม พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟและลดปัญหาไฟฟ้าดับจากต้นไม้แตะสายไฟ

นายพัฒนา นามโคตร นายกอบต.โนนสมบูรณ์ กล่าวว่า ได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านมาถึงผู้นำท้องที่ ได้กระทบปัญหาไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ทางอบต.ได้ประสานร่วมกับทางผู้นำหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประสานการไฟฟ้าแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งชุมชนโนนสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับชุมชนเมืองจังหวัดบึงกาฬ มีชุมชนแออัดประชากรเยอะ ผู้ที่ทำเกษตรหรือทำสวนยางประสบปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย จึงเป็นมาของการร่วมมือระดมทีมช่างไฟฟ้าและทีมกองช่างอบต.ตลอดจนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟให้ดีขึ้น ในครั้งนี้

ด้านนายพิชิต ศรีบุตรโคตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนสืบเนื่องมาจากได้รับทราบปัญหาจากหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้าไปแจ้งเราได้ทำการออกมาตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขพบว่าระบบจำหน่ายจุดที่มีปัญหาไลน์แยกทางโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ส่งระบบไฟฟ้าไปยังสวนยางของชาวบ้าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่การไฟฟ้าตรวจพบว่ามีต้นไม้ตามแนวสายไฟสิ่งนี้คือปัญหาหลักที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อกิ่งไม้แตะสายไฟแล้วก็จะทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานคือฟิวส์แรงสูงที่อยู่ปากทางทำงาน บางครั้งก็เกิดเสียงดังระเบิดเนื่องจากฟิวส์แรงสูงตัดวงจรออกไปเกิดมีเสียงดังเกิดขึ้น จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความตกใจหวาดกลัว ทำให้ไฟดับด้วย ซึ่งวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬระดมทีมช่างส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟและลดปัญหาไฟฟ้าดับจากต้นไม้แตะสายไฟ ซึ่งก็จะเป็นแผนที่จะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟให้ดีขึ้น ก็คาดว่าเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในชุมชนก็จะลดน้อยมากยิ่งขึ้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “Brightness for Life Quality” “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”
ในอดีตไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันมีการนำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
“ไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงสว่าง..แต่ยังช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้กับคนไทย”

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0645960906