วันเสาร์, เมษายน 13, 2024

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงบ้านมั่นคง ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี

https://youtu.be/RW1FfVjx5eA วันนี้ (15 มี.ค.67) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ลงพื้นที่โครงบ้านมั่นคง บริเวณสะพานเอกทักษิณ - ซุ้มวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด (ระยะที่ 2) โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ...

สมาคมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/67มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน ทุนละ 1,500

12 มีนาคม 2567 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ. สวนสักทอง บ้าน นายบรรหาร บุญเขต ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/67 โดยมีนางสาวศิริวรรณ อินทวงศ์ นายกสมาคมกล่าวเปิดประชุม โดยมีสมาชิกเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 57 คน และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน ทุนละ 1,500 บาทพร้อมกับกล่าวขอบคุณนายอภิวัฒน์ ถาวรแท้ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาคมจำนวน 5 ทุน จากนั้นนายบรรหาร บุญเขต ได้บรรยายถึงเรื่องการได้มาของ ส...

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตาม รมว.กษ. ตรวจราชการ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย 54 แปลง...

ผู้ว่าฯนครพนมควงแขนประธานแม่บ้านมหาดไทย เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25

ผู้ว่าฯนครพนมควงแขนประธานแม่บ้านมหาดไทย เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ถ่ายทอดความรู้และเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และสินค้าทางการเกษตร ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.งานเกษตรลุ่มน้ำโขง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ภายใต้ Theme การจัดงาน...

บึงกาฬ ปปช.และอพด.ตรวจสอบท่าทรายเถื่อนลักลอบดูดและนำเข้าทรายจากลาว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 ก.พ.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ นายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด (อพด.) ซึ่งประกอบด้วย นายอภิเดช หาญธรรม ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย อัยการจังหวัดบึงกาฬ อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ผอ.สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดฝ่ายป้องกันจังหวัดบึงกาฬ ปลัดป้องกันอำเภอเมืองบึงกาฬ ผู้กำกับการ สภ.หอคำ และนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ...

โครงการโรงไฟฟ้าเอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส เปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ต. ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 400

เมื่อ วันที่ 20 ก.พ. มีการเปิดเวทีการประชุมฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าเอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด ณ วัดห้วยสวิงเหนือ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนและหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 400 คน โดย กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ปลัดอาวุโส อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่จาก...

กก.คัดเลือกฯ’ ลงพื้นที่ ‘นครพนม’ ประเมิน ‘นางลัดดาวรรณ รามางกูร’ ประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.39 น. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับ ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 และคณะฯ ในวาระเดินทางมาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ...

ผู้ว่าฯ นครพนม นำชาวนครพนมทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ภายในศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำประชาชนชาวนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์...

“ผู้ว่าบึงกาฬ” นำพสกนิกรชาวบึงกาฬ ร่วมถวายความจงรักภักดีแสดงจุดยืนพิทักษ์ ปกป้อง “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

พสกนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย วันที่ 15 ก.พ.67 เวลา 08.00 น. ที่หน้าศูนย์ราชการอำเมืองบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำคณะผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวบึงกาฬทุกหมู่เหล่าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ในพิธีถวายความจงรักภักดีแสดงพิทักษ์จุดยืนปกป้อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ...

บึงกาฬ – พอช.ให้เวลา 1 เดือนลูกหนี้ 109 ราย กรรมการ 25 คน เบี้ยวหนี้ 6 ล้าน

พอช.ให้เวลาลูกหนี้คุยกันจบภายใน 1 เดือน ขู่จะฟ้องหากเบี้ยวหนี้ กรณีชาวบ้านตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 109 ราย ตกเป็นหนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.กว่า 6 ล้านบาท หลังกรรมการ 25 คนกู้เงินมาลงทุนทำปุ๋ยอัดเม็ดเมื่อปี 2548 แล้วเบี้ยวจ่าย จึงถูกหนังสือทวงหนี้ก่อนสิ้นอายุความ 20 ปี พากันเข้าร้องสื่อมวลชนนำพาร้องศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ผ่านมานั้น เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ก.พ.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์