วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประกวดสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยมี นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ให้คะแนนสวนมะขามหวานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของพื้นที่ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 สวน ได้แก่ 1.สวนของนางปอ โครตสุวรรณ บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ รางวัลชนะเลิศพันธุ์ขันตี 2. สวนของนายกองสิน วงศา บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ รางวัลชนะเลิศพันธุ์สีทอง 

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2567 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาทบริเวณเวทีกลางการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์