ชิญชวนผู้ประกอบการและชาวบึงกาฬ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรที่ดีด้วยไมตรีจิต
วันนี้ 23 ม.ค.67 เวลา13.30 น. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายบุญทวี สาลี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะเข้ามอบหนังสือแผ่นพับแผนที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ จัดทำรูปเล่มโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายไตรภพ รำเพยพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานรับมอบ เพื่อเป็นข้อมูลบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ
นายไตรภพ รำเพยพล รองนายกอบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า หนังสือแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ สามารถมาค้นขว้าข้อมูลแหล่งการท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ โดยผ่านมารับเอกสารแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อประชาคมอาเซียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ติดกับสถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
นายบุญทวี สาลี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนในการท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดบึงกาฬให้มีส่วนร่วมในการผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬมากขึ้น ส่วนที่สองส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวผู้ประกอบการที่อยู่ภายนอกจังหวัดบึงกาฬ ที่จะมาท่องเที่ยวและมาดูแหล่งท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นทางธรรมชาติ ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องในจังหวัดบึงกาฬและพี่น้องต่างจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศ ซึ่งอนาคตข้างหน้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 ไทย-ลาว ที่จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.67 นี้ เราก็จะรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น มาดูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชาวบึงกาฬส่งเสริมให้ชาวบึงกาฬให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และอยากให้ผู้ประกอบการชาวบึงกาฬได้คงสภาพความสะอาดที่พักราคายุติธรรม เป็นมิตรที่ดี เพื่อบริการนักท่องเที่ยวได้กลับไปด้วยความประทับใจ
นายนิรันดร์ ชูจิต เลขานุการอบจ.บึงกาฬ, รทท.หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ในวันนี้ต้องขอขอบคุณ นายบุญทวี สาลี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ที่ได้นำเอกสารหนังสือแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ในการที่จะเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินจะทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ หรือจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อในประเทศลาว ก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในบึงกาฬจะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่งมีหนังสือแผ่นพับเล่มเดียวก็สามารถท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจะนำไปแจกจ่ายและมอบให้นักท่องเที่ยวต่อไป
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม ที่มีการขยายตัวสูงและมีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรายได้ นำมาซึ่งเงินตรา การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นจึงส่งผลให้ทุกจังหวัดส่งเสริมสนับสนุน และแข่งขันด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังแสวงหารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จัก ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น หินสามวาฬ บนภูสิงห์ น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกเจ็ดสีทะเลบัวแดง@หนองเลิง ส้างร้อยบ่อ และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต อ.โซ่พิสัย แหล่งเรียนรู้พื้นเพชาวอีสาน บนบ้านไม้หลังเก่า เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีธรรมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นรอนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เช่น วัดอาฮงศิลาวาส และแก่งอาฮง สะดือแม่น้ำโขง วัดโพธาราม(วัดท่าใคร้) หลวงพ่อพระใหญ่ วัดเจติยาคีรีวิหาร(วัดภูทอก) วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง วัดสว่างอารมณ์(วัดถ้ำศรีธน) วัดป่าเมืองเหือง(วัดศรีบุญเรือง)ย้อนตำนานขอม วัดสุวรรณราชดาราม(วัดหอคำ) วัดสุดเขตแดนสยาม วัดป่าภูกระแต วัดสิงหารินทาราม วัดป่าดานวิเวก วัดป่าสถิตธรรมวนาราม วัดสังขลิการาม วัดถ้ำชัยมงคลภูลังกา ศาลเจ้าแม่สองนาง ตำหนักองค์เจ้าปู่อือลือ ไหว้ขอพรปู่อือลือเกาะดอนโพธิ์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยวันแรกของงานวันนี้มีกิจกรรมเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและจุดบริการแก่นักท่องเที่ยว โดยศูนย์แห่งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อบ้านอาเซียนอย่าง สปป.ลาว ได้อีกด้วย

ข่าว/ภาพ ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล