วันที่5 พฤษภาคม 2567 ณ.โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ” มหัศจรรย์ แสงแห่่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฎการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage iLLumion 2024 มีกิจกรรมยลโขนมรดกโลกสัญจร เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ ชมการแสดง ระบำศรีเทพ การแสดงโขน ตอนลักนางสีดา ยกรบโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมีพิธีเปิด นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวถึงบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมในการสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน หน่วยงานจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ พ.ต.อ นิคม ศรเหล็ก ผกก. สภ. อศรีเทพ นายสิทธิชัย พูดดี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พ.ญ พนิตนาฎ ตะกรุดแก้ว ผ.อ โรฃพยาบาล ศรีเทพ นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ง ส.จ ศรีเทพ เขต 2 เพชรบูรณ์ นางณัฐพิมพ์ บุญโชติ ส.จ ศรีเทพ เขต 1 เพชรบูรณ์ กำนันประจวบ นาคเทียน ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีเทพ นางสาวคำพันธ์ คำศรี นายก อ.บ.ต นาสนุ่น นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ มีให้ดู ชมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างาน ศิลปหัถกรรม แก่ชุมชน ชมการสาธิตการทอผ้า การจัดสาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากชุมชน เมืองโบราณศรีเทพที่ออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมโบราณที่พบณ.เมืองโบราณศรีเทพ ขอขอบคุณ MonKey -koy เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ให้ข้อมูลข่าวสาร จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ.สถานที่เขาคลังนอก เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์