วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

วันนี้ (9 ก.พ.67) เวลา 09.30 น. นายกองเอกภาสกร บุญญลักษม์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 โดยมี นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ว่าที่นายกองเอก ธรรมนูญ แจ่มใส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี...

มส.16 ปันสุขเด็กชายขอบ ระดุมทุนเชื่อมสะพานกั้นดินสไลด์โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำโดย พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง (มส.) ผศ.พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พล.ต.ต.ดร.ภาดล ประภานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น...

บึงกาฬ “ผู้ค้าต้องไม่มีที่ยืน” รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ...

บึงกาฬ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2567

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.67 เวลา 14.00 น. .นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (นายทัชชา อ่อนกาสิน กำนันตำบลนาสวรรค์) เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม(แหนบทอง) ประจำปี 2567 จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายอำเภอเมืองบึงกาฬ...

จังหวัดเพชรบูรณ์ บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

27 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ก่อนพิธีบวงสรวงมีการแสดงรำถวายเจ้าพ่อศาลหลักเมือง จากนั้นประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวง โดยมีเครื่องบวงสรวง พร้อมทั้งอาหารคาวหวานพร้อมสรรพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น...

บึงกาฬ – รพ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ พัฒนากาย จิต สร้างเสริมสุขภาพชีวิต “สูงวัยใจเกินร้อย”

วันนี้ 25 ม.ค.67 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ พัฒนากาย จิต สร้างเสริมสุขภาพชีวิต สูงวัยใจเกินร้อย ภายใต้อำนวยการของ นายแพทย์กลม แซ่ปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ มอบหมายให้แพทย์หญิง รุ้งตะวัน จันทรังสี นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน นางอภิษฎา ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้กล่าวรายงาน นางไกรศร จุลโยธา ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พนิดา เนื่องชมภู...

เพชรบูรณ์- กำลังเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานนับร้อย พร้อมเครื่องมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครบ เพื่อเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ชาวบ้านไม่ยอม ใช้เวลาเจราจาตลอดทั้งวันไม่เป็นผล เรียกร้องขอให้ใช้กระบวนการทางศาล

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน นับร้อยนาย ได้เดินทางมาพร้อมเครื่องมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ของนายปิยวัฒน์ แซ่เถา และของนางสาวสิริยากร แซ่ว่าง ที่บริเวณภูทับเบิก​ บ้านน้ำเพียงดิน หมู่ 8 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กรมอุทยานอ้างว่าบุกรุกเขตอุทยาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ฯ เข้าพูดคุยเจรจา พร้อมนำเอาคำพิพากษาเมื่อปี...

บึงกาฬ – เป็นหนี้ทั้งตำบลชาวบ้านร้องสื่อมวลชน ถูกทวงหนี้กว่า 6 ล้านบาท!!

ชาวบ้านตำบลบ้านต้อง 15 หมู่บ้าน อ.เซกา จ.บึงกาฬ 109 คนถูกหนังสือทวงหนี้ 6,354,294.37 บาท 19 ปีผ่านมา จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวง พม.ทั้งที่ไม่เคยกู้ยืมเงินและค้ำประกันใคร หลายคนถึงกับช็อกโรคประจำตัวกำเริบ ตายไปแล้วก็มี ส่งตัวแทนเข้าร้องเรียนสื่อมวลชนก่อนพาร้องศูนย์ดำรงธรรมขอความเป็นธรรมและหาทางช่วยเหลือด่วน เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 19 ม.ค.ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ นางสำเนียง นันทา ตัวแทนชาวบ้านจากตำบลบ้านต้อง ได้ถือหนังสือทวงหนี้ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเครือข่ายออมทรัพย์เจ็ดสีเพื่อการผลิตโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา...

บึงกาฬ-เปิดอบรมความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน ในตำบลท่าดอกคำและตำบลดงบัง

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับประขาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประธานพิธีเปิด มีตัวแทนสำนักงานคุมประพฤติและสำนักงานยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ, นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ, นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกอบต.ดงบัง, นายจรัล ทาสีทะ...

รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร”

19 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ใส่ผ้าไทย ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และถวายเทียนพรรษา ในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์