รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าฯบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สภ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สร้างขวัญกำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน พร้อมเน้นย้ำเรื่องเมาไม่ขับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
.
วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. ณ บริเวณจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สภ.เมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจุมพฏวรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 รวมถึงนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้เเก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน โดยเน้นกำชับการปฏิบัติให้มีความพร้อมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและการระมัดระวังการปฏิบัติให้ปลอดภัย โดยเฉพาะการดื่มสุราแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนขอให้รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ดื่มสุรา เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพราะเมาแล้วขับถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย จึงมีมาตรการต่างๆ ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นย้ำเรื่องการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เราต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย เพราะเมื่อเกิดความสูญเสียเป็นสิ่งที่เราเรียกกลับคืนมาไม่ได้ รวมถึงได้อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และมีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ที่ทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา มารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่น ขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0628256546