รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” งานไหว้สาป๋ารมี สรงน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีสมโภชห่มผ้าพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรง พุทธศักราช 2567 ”

กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิดหนุน soft power ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานศาสนาและวัฒนธรรม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทาง สักการะพระธาตุประจำปีเกิด หนุน soft power ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานศาสนาและวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ชุมชน และประเทศชาติ

วันนี้ (27 มกราคม 2567) ที่ผ่านมา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด โดยมี นายชัยพล  สุขเอี่ยม  อธิบดีกรมการศาสนา พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 และ พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม , สื่อมวลชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน และนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะให้การต้อนรับ

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายสร้างเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม มุ่งเน้นนำ Soft Power ของท้องถิ่นมานำเสนอผ่านเส้นทางท่องเที่ยวบนฐานของศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประเทศ

นางยุพา กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิดขึ้น เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ มีพระธาตุประจำปีเกิดถึง 5 แห่ง และมีศาสนสถานโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล

ด้านนายชัยพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เล็งเห็นศักยภาพของเมืองเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อม จึงได้จัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิดขึ้น โดยคัดเลือกพระธาตุประจำปีเกิดซึ่งทรงคุณค่าและมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ กำหนดเป็นเส้นทางสักการะพระบรมธาตุประจำปีเกิด จำนวน  5 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด, วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม ,วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรง, วัดเกตุการาม พระธาตุประจำปีเกิดปีจอ และวัดเจ็ดยอด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง

ด้านนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะประกอบด้วย การแสดงฟ้อนบูชามหาเจดีย์ธาตุ (พระธาตุหลวง) การแสดงแสง สี เสียง และศิลปวัฒนธรรม จากเครือข่ายทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงชุดเล่าขานตำนานพระพุทธสิหิงค์ และตำนานพระธาตุหลวงวัดพระสิงห์ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ธาตุ (พระธาตุหลวง) เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก