เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 วัดบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ดร.ปรเมษฐ์ จินา ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 , นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอพระแสง , นายประภาส คมกล้า กำนันตำบลบางสวรรค์ , นางโสภา กาญจนะ อดีต ส.ส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี , สุวัฒน์ คงยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสวรรค์ , นายทวีศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ , พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาคมแม่บ้าน อบจ.สุราษฎร์ธานี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ กลุ่มสตรีบางสวรรค์ และพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวนประเพณี

งานนี้ถือเป็นประเพณีแห่น้ำเข้าวัด หรือการขนน้ำไปวัด ของชาวบ้านบางสวรรค์ (ในอดีตเรียกหมู่บ้านเขาปด) งานครั้งนี้ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์มาร่วมงานกันจำนวนร่วม 1,000 กว่าคน ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ “สระแก้ววิจิตรพิศดาร เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์” เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ในสมัยก่อนเป็นที่สถิตของเทพยาดา และเป็นวังบาดาลของพญานาคตามความเชื่อของคนในสมัยก่อน มาเทใส่บาตรพระสงฆ์ (ตักบาตรพระด้วยน้ำ) ถวายพระครูเขมธรรมโฆษิต, ดร. เจ้าอาวาสวัดบางสวรรค์, รองเจ้าคณะอำเภอพระแสง และทั้งบรรจุใส่ขวด ตั้งเป็นขบวนรำ แห่น้ำเดินทางไปที่วัดบางสวรรค์ ระหว่างเดินทางมีคณะตีกลองยาว เครื่องเสียงตลอดการเดินทาง มีคณะนางรำ ชาวบ้าน พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันร่วมขบวนรำแห่น้ำ งานประเพณีนี้จะจัดตรงวัน ขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี ในประเพณีสรงน้ำปิดทองพระ ประชาชนคณะลูกศิษย์คณะกรรมการวัด ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการ ต่างร่วมแต่งกายที่สวยงาม ฟ้อนรำด้วยความสนุกสนานพร้อมกับเสียงกลองยาว ผ่านถนนหน้าตลาดบางสวรรค์ซึ่งเป็นชุมชนถนนเส้นนี้ที่มีความเจริญที่สุดในตำบลบางสวรรค์ ระหว่างทางชวนประชาชนร่วมทำบุญมีบริการแจกน้ำดื่มฟรีตลอดทาง และสืบสานประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อมาถึงวัดประชาชนจะนำน้ำที่เตรียมมาไปใส่ในโอ่ง พระสงฆ์ทำพิธีสวดน้ำ เจริญพระพุทธมนต์อีกครั้งก่อนจะอนุญาติให้นำไปสรงน้ำพระพุทธรูป ประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้มาร่วมงาน รวมถึงหลวงพ่อเนียน พระอธิการเนียน พุทธรฺกขิโต อดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อล้อม พระครูปัญญาสาระสุนทร และพ่อท่านทอง พระพุทธรูปเก่าแก่พระคู่บ้านคู่เมืองบ้านบางสวรรค์

ต่อด้วยช่วงบ่าย ทำการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพ่อท่านทอง ให้แล้วเสร็จให้พุทธศาสนิกชน ชาวพุทธทั้งหลายได้สักการะบูชาต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยคำกล่าวที่ว่า วัดเป็นของส่วนรวม เป็นของประชาชนคนไทย และวัดเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน ไม่ใช่เป็นของผู้ใด คนใดคนหนึ่งขอจงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวตำบลบางสวรรค์ต่อไป สิ้นกาลนานเทอญฯ

ที่วัดบางสวรรค์นี้ มีวิหารหลวงพ่อล้อมอดีตเจ้าอาวาส ที่สรีระของพ่อล้อมที่ไม่เน่าเปื่อยบรรจุในโลงแก้ว หลังจากมรณภาพตั้งแต่ปี 2540 ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน เหตุการณ์ที่สำคัญเกิดน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2540 หลังจากที่หลวงพ่อล้อม มรณะภาพ

🙏ครั้งนี้ขอกุศลบุญทั้งหลายจงบังเกิดแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางสวรรค์ และญาติสนิทมิตรสหาย จงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญ

ว่าที่ร้อยตรี บุญธิญา คม เรียบเรียงข่าว/เจนกิจ นัดไธสง รายงาน