ที่ห้องประชุมโรงแรมมาร์เบิล อาร์ซ เดอะ เลย อ.เมือง จ.เลย นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว รอง ผู้ว่าราชการ จ.เลย เป็นประธานเปิดแถลงข่าว การประกวด MissUniverse Loei 2024 โดยมี
นางอรวี สมจิตร ประธานกองการประกวดกล่าวรายงานการแถลงข่าวครั้งนี้จัดโดยผู้ถือลิขสิทธิ์ ทั้ง 3 ท่านได้แก่คุณอรวี สมจิตร คุณศิริวรรณ สันติรักษ์สกุล คุณติ๋ว ภานนท์ จับมือพร้อมใจกันแถลงข่าว ขึ้นเพื่อเฟ้นหาสาวงามเข้าประกวดโดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ส่วนการประกวด นั้น ทางด้าน ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 สถานที่จัดการประกวด ติดตามได้ที่ MUT LOEI จะแจ้งให้ทราบวันแถลงข่าว สำหรับการจัดการประกวด ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.เลย อีกทั้งยังเป็นการประสานงานเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวที่ จ.เลย อีกด้วย

ส่วนทางด้าน น.ส.ศิริวรรณ สันติรักษ์สกุล กล่าวว่าคณะกองการจัดการประกวดคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนผู้ประกอบการและชุมชนกิจกีรมหลักๆจะเน้นไปในทางท่องเที่ยว จ.เลย มีกิจกรรมการใส่บาตรข้าวเหนียว ณ.ลานพญานาคปู่ไหคำมา กิจกรรมแห่ต้นผึ้งถวายพระธาตุศรีสองรัก เทศกาลผีตาโขน ณ.วัดโพนชัย และวันนี้จัดให้มีการแถลงข่าวโดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณกับยารัตน์ ด่านพิบูลย์ ประธานบริษัทโรงแรมมาร์ เบิล อาร์ซ เดอะ เลย จำกัด เอื้อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้ด้วย.

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//รายงาน