วันที่ 1 ก.พ.67 วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ “แถลงข่าวผลการดำเนินยุทธการไล่ล่านักค้าอีสานเหนือ 252 (เด็ดปีก”No place for drug” (NPD.P.4)
พล.ต.ต.วิญญู อำนวยสมบัติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบีงกาฬ นายนคร ศิริปริญญานันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบีงกาฬ พ.อ.ยุทธนา มหาวัน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบีงกาฬ(ฝ่ายทหาร) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ป.ป.ส.ภาค4 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ร้อย ตชด.ที่ 244 ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดบึงกาฬ ตำรวจน้ำบึงกาฬ สถานีเรือบึงกาฬ ร้อย ฉก. ทพ.2108 พิสูจน์หลักฐานบึงกาฬ ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบีงกาพ หัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 13 สถานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินยุทธการไล่ล่านักค้าอีสานเหนือ 252 (เด็ดปีกนักค้า) “No place for drug” (NPD.P.4) ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธร ภาค 4 และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อยและเครือช่ายยาเสพติดในพื้นที่ โดยปฏิบัติการเชิงรุกสอบสวนขยายผลจากผู้เสพ ผู้ค้ารายย่อย รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับผู้ค้าผู้เกี่ยวข้อง แล้วขอหมายค้นเข้าดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นจับกุม ยึดอายัดทรัพย์ บุคคลตามหมายจับในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดทุกราย
หัวงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยให้หน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ดำเนินการปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานั้นตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการตามยุทธการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567 ดำเนินการขยายผลจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้เสพ ผู้ค้ารายย่อย ขออนุมัติศาลจังหวัดบึงกาฬ เพื่อออกหมายจับผู้ค้าและผู้เกี่ยวในพื้นที่ (หมายจับใหม่) จำนวน 14 หมาย และสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ตามหมายจับค้างเก่า ได้ 2 หมาย ปีดล้อมตรวจคันจับกุมเป้าหมายได้ทั้งหมด 39 เป้าหมาย นอกจากสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วยังสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ค้า ผู้เสพ ผู้มีหมายจับ ยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในภาพรวมทั้งจังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าวสรุปผลการดำเนินการดังนี้
– เป้าหมายที่เข้าดำเนินการทั้งหมด จำนวน 39 เป้าหมาย
– ขอหมายค้นเข้าดำเนินการตรวจค้นจับกุมเป้าหมายจำนวน 16 หมาย
– จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 10 หมาย ผู้ต้องหา 10 คน
– จับกุมคดียาเสพติดผู้ค้ารายย่อยข้อหาร้ายแรง (กลุ่มจำหน่าย) ได้รวม 28 คดี ผู้ต้องหา 29 คน
** ตรวจยึด อายัดทรัพย์สินของกลางในคดี ดั้งนี้
– ยาบ้า จำนวน 22,839 เม็ด
– อาวุธปืน 2 กระบอก , รถยนต์ 2 คัน , รถจักรยานยนต์ ㆍ คัน , โทรศัพท์ 3 เครื่อง
รวม 8 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินของกลางประมาณ 1,530,000 บาท
** ตรวจยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2564
– เงินสด 23,270 บาท
– สิงปลูกสร้างพร้อมที่ดิน 1 แปลง (ประมาณ 9 ไร่เศษ)
– ทองรูปพรรณ จำนวน 11 บาท
รถยนต์ 7 คัน
– รถจักยานยนต์ 7 คัน
– โทรศัพท์มือถือจำนวน 11 เครื่อง
– กระบือ 9 ตัว
รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึด อายัคทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ 35 รายการ
มูลค่าประมาณ 7,014,920บาท
** รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึด ทั้งหมด(ของกลางและมาตราการ) จำนวน 43 รายการ มูลค่าประมาณ 8,544,920 บาท

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล///บึงกาฬ 0628256546