วันนี้ (3 มิถุนายน 2567) เนื่องโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน ภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.ที่อาคารหน่วยราชการ 904 ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ราชนิกุล ผู้แทนราชสกุล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส คณะองคมนตรีและคู่สมรส คณะทูตานุทูต ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ส่วนคณะบุคคล ผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงคมนาคม มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักอัยการสูงสุด โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์ฯ สถาบันพระปกเกล้า กรมควบคุมมลพิษ
สมาคมฯสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนวชินธรรมสาธิต คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ประชาชน พร้อมใจลงนามถวายพระพร เนื่องโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ณ พระบรมมหาราชวัง
วันนี้ (3 มิถุนายน 2567) สำนักพระราชวังจัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร เนื่องโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน ภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

คณะบุคคลพร้อมใจลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารหน่วยราชการ 904 ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ราชนิกุล ผู้แทนราชสกุล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส คณะองคมนตรีและคู่สมรส คณะทูตานุทูต ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ส่วนคณะบุคคล ผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงคมนาคม มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักอัยการสูงสุด โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์ฯ สถาบันพระปกเกล้า กรมควบคุมมลพิษ

คณะบุคคลพร้อมใจลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
สถาบันทดลองการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก สำนักงานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม

คณะบุคคลพร้อมใจลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ที่เต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนใน ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างต่อเนื่อง และบางส่วนจะเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในเย็นวันนี้