เปิดรับสมัคร!!! อบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”
⏰️⏰️ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2567
✅ (รับเฉพาะนักวิทยุ-โทรทัศน์ / นักประชาสัมพันธ์ / นักสื่อสารออนไลน์ / บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม อายุ 18 ปีขึ้นไป)✅
🌼ช่องทางการสมัคร🌼หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
☎️ สอบถามรายละเอียด : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรสายด่วน 092–156–9545 , ติดต่อ สวทท.ส่วนกลาง Line id: 0646862497
หรือ ฝ่ายธุรการสมาคมฯ 0 2278 5665 และ 0 2278 5670 จันทร์ – ศุกร์ (เวลาราชการ) ข่าวดีสำหรับนักประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือ เปิดอบรมใกล้บ้านที่พิษณุโลก ครับ
▶️ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่http://่ https://1th.me/icDwC