วันนี้ (14 ม.ค.67) เวลา 09.15 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการออกบูธจาก 7 อำเภอรับลงทะเบียน รับคำร้องจากทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การไกล่เกลี่ยหนี้ มีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พิโกไฟแนนซ์ มาให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกหนี้ รวมถึงหน่วยงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ซึ่งมีตำแหน่งงานว่าง ลงทะเบียนหางาน งานที่รับไปทำที่บ้านได้ กองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตำรวจ ในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของลูกหนี้ ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายใช้ความรุนแรงด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีมีลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนไว้จำนวน 2,311 คน เจ้าหนี้ จำนวน 1,618 คน รวมมูลหนี้ทั้งหมด 156,582,075.45 บาท โดยในวันนี้การจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ เป็นการดำเนินการครั้งแรกพร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะเปิดให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การหาแหล่งเงินกู้ และการเสริมสร้างอาชีพ จนถึงเวลา 16.00 น. จากนั้นจะจัดเป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปในทุกอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่