หลังจากเปิดนำร่องระยะที่ 1 โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ใน 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรี และ นราธิวาส ที่เปิดตัวโครงการใหญ่ไป เมื่อวันที่ 7 มกราคม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย ในระยะที่ 2 เพิ่มอีก 8 จังหวัด ที่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา สิงห์บุรี หนองบัวลำภู สระแก้ว อำนาจเจริญ และพังงา โดยในวันที่ 30 มีนาคมนี้ จะมีการจัดงานใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการเริ่มตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดูความพร้อมในการจัดบริการ เช่น ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์, การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล, ใบสั่งยา, การแพทย์ทางไกล, เภสัชกรรมทางไกล, ดูแลผู้ป่วยทางไกล, การเชื่อมระบบบริการสุขภาพดิจิทัล, ห้องตรวจแพทย์, แสดงประวัติผู้ป่วย แสดงใบรับรองแพทย์, การจองคิวนัดพบแพทย์ เป็นต้น
สำหรับพิธีเปิดงานจะมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดงาน คาดว่าจะมีประชาชนกว่าหมื่นคนร่วมงาน
ผลสำเร็จจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกฯ ระยะที่ 1
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำเร็จ “นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2” ย้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หลังคิกออฟระยะแรก ผ่านมาประมาณ 2 เดือน พบว่า ประชาชนให้การตอบรับดีมาก เนื่องมาจาก
• เข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็ว และใกล้บ้าน
• ลดระยะเวลาในการรอคอย จากการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้รับบริการ (Health ID)
• มีการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PHR) ทำให้เรียกดูประวัติการรักษาได้ทุกสถานบริการ
• มีระบบบริการดิจิทัล ทั้งการออกใบรับรองแพทย์ การนัดหมายออนไลน์
• การแพทย์ทางไกลและเภสัชกรรมทางไกล
• การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านผ่าน Health Rider ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล ภาพรวมพึงพอใจสูงถึง 99.6%
พร้อมเดินหน้าต่อเฟส 2 ใน 8 จังหวัด
สำหรับการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา มีความพร้อม 100% โดยได้เชื่อมโยงข้อมูล PHR ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครบทุกแห่งและทุกกองทุนสุขภาพแล้ว ภาพรวม 8 จังหวัด มีประชาชนลงทะเบียน Health ID แล้ว มากกว่า 2 ล้านคน พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งมอบหมายให้ สปสช.เร่งทำข้อสรุปหลักเกณฑ์และกระบวนการเบิกจ่าย การยืนยันตัวตน การเปิดสิทธิ์ ปิดสิทธิ์ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้หน่วยบริการภาคเอกชนมั่นใจและเข้าร่วมโครงการ ขณะที่ การขับเคลื่อนระยะที่ 3 จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ และภายในสิ้นปีนี้ ประชาชนคนไทยได้ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทั้งประเทศ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว