รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”

” ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ”

” กองทัพบก , จิตอาสากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ซ่อมแซมบ้าน , ห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้เด็กหญิง มุกดา สุหงษา อายุ 10 ขวบ จังหวัดกระบี่ “

พันเอก ธนวัฒน์ สายสกุลรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 , จ่าสิบเอก วิสาร แผ่นทอง รองผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15พร้อม หน่วยพระราชทานกองทัพบก , กถาพงศ์ ทองพิมย์ รองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 และจิตอาสาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านและห้องน้ำที่ทรุดโทรมผุพังโดยเด็กหญิงมุกดา สุหงษา อายุ 10 ขวบ ได้บอกกล่าวผ่าน ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่วยประสานงานช่วยเหลือครั้งนี้ บ้านที่ซ่อมแซมชำรุดทรุดโทรมได้รับสังกะสีจากผู้ใหญ่ใจดีปิดทองหลังพระมาช่วยเหลือด้วยเด็กหญิง มุกดา สุหงษา อาศัยอยู่ที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากบ้านที่เช่าพื้นที่ที่อาศัยอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากเวลาฝนตก จะเปียกปอนเพราะหลังคาสังกะสีผุพังบ้านดังกล่าวมีผู้อาศัยอยู่ 2 คน ( แม่กับลูกสาว อายุ 10 ขวบ ) การปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก