วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญใบพูล 7 ใบ ถวายพระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) ประธานสงฆ์ เจิมใบพูล 7 ใบ พร้อมถวายแด่ พระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัด (ม) พระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้น พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) ประธานสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ขันสาคร พร้อมมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด แล้วปิดฝาให้สนิท ระหว่างนั้นพระสังฆาธิการ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมในพิธี ถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

ในเวลา 12.00 น. ประกอบพิธีตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยบัณฑิตพราหมณ์ ยืนหน้าโต๊ะบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ซึ่งมีแว่นเทียน จำนวน 3 แว่น ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับแว่นเวียนเทียนแล้วกวักแว่นเทียนเข้าหาตัวเอง 3 ครั้ง ใช้มือขวาโบกควัน ไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนส่งต่อทางซ้ายมือให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบคนสุดท้ายได้ส่งแว่นเวียนเทียนให้บัณฑิตพราหมณ์ เบิกแว่นเวียนเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกอบพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนจะอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ต่อไป