นายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ ชี้แจง เรื่องการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคฯ มีครบทุกอย่างและดีขึ้น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยการนำของ นายแพทย์ นพดล พิษณุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ทีมงาน บุคลากรทางการแพทย์ ทุกสายงาน ได้จัดเวทีแถล่งข่าว ณ.ห้องแสงดาว เกี่ยวกับเรื่อง ญาติของผู้ป่วยได้ร้องเรียนผ่าน ผู้สื่อข่าว สำนักต่างๆ ที่ผ่านมา ถึงการบริหารงานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง งบการเงินที่ขาดสภาพคล่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคผู้ป่วยขาดแคลน หลังจากที่ได้ตกเป็นข่าว มาระยะหนึ่ง ทาง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ จึงได้เร่งจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข จนมีการปรับปรุงเร่งรัดทำให้ทุกอย่างดีขึ้น จนงบการเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคของผู้ป่วยได้มีครบทุกอย่าง โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด ของภาครัฐ กระทรวสาธารณสุข ได้รับงบประมาณมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมียาบางตัวที่ยังขาดแคลนอยู่ นอกนั้นเรามียาสำรองเต็มที่เต็มคลัง นอกจากนี้ในการพบปะสื่อมวลชนยังมีการแลกความคิดเห็นกัน 2 ฝ่ายระหว่าง คณะผู้บริหารโรงพยาบาล กับสื่อมวลชนฯ
นายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้ กล่าวว่า ในระหว่างที่มารับหน้าที่ใหม่ได้ 3 เดือน ได้มีปัญหาต่างๆมากมายในโรงพยาบาลและพยายามแก้ไขอยู่ โดยเฉพาะเรื่องด้านการบริการ อาจจะมีข้อขาดตกบกพร่องบ้าง เพราะบุคลากรของทางโรงพยาบาลมีน้อย ซึ่งทางคุณหมอและพยาบาลจะต้องดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก จึงขอรับเรื่องไว้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นและกราบขอโทษมาณที่นี้ ส่วนทางสื่อมวลชน จะมีอะไรให้ความช่วยเหลือเชิญมาติดต่อได้ทุกเวลา และ บุคกรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ก็พร้อมทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ญาติและผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจ