รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.25น. – 14.30 น.

” บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พร้อมกับสนับสนุนหมี่คลุก 400 กล่องเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ”

วันที่ 3 มีนาคม 2567 พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. , นายกสมาคม ชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมอุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาถึง ณ ณ มณฑลพิธีทัองสนามหลวง ไดัเข้าไปกราบพระพุทธรูป แล้วทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้เวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ร่วมเวียนเทียนกันอย่างคับคั่งแม้อากาศจะร้อนอบอ้าว หลังจากนั้นไปที่ซุ้มกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมอบหมี่คลุก 400 กล่องให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก