เมื่อวันที่ 2 ม.ค.67 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เชิญร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรส วิ่งขึ้นภูดูหินสามวาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หินสามวาฬ จ.บึงกาฬ เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2567 อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมสร วิ่งขึ้นภู ดูหินสามวาฬ ให้แก่คู่บ่าวสาว ใช้สถานที่สัญญารัก ณ หินสามวาฬ เพื่อส่งเสริมให้คู่บ่าวสาวที่ตกลงปลงใจแต่งงานกัน ไม่ว่าจะแต่งงานกันมาก่อน หรือกำลังจะแต่งงาน ได้มีการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้อง มีกฎหมายรองรับสิทธิ์ต่าง ๆ ของคู่สมรส ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และมั่นคงตลอดไป รวมทั้งเพื่อเป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬด้วย อีกทั้ง นายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกก่อง.จ .บึงกาฬ ได้กิจกรรมวิ่งวิ่งขึ้นภู ดูหินสามวาฬ ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ.จ.บึงกาฬ
คู่บ่าวสาวที่สนใจ ร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรักบนหินสามวาฬ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ก.พ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยนำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ 042491797..

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล ข่าวภาค4///บึงกาฬ 0628256546