วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 20.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ก่อนพิธีเปิดขบวนรถบุปผชาติ ตกแต่งตามเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยขบวนได้เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าแห่ไปรอบเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนเคลื่อนขบวนมาเปิดงานบริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจากภายหลังพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการประกวดธิดามะขามหวาน และรถบุปผชาติ โดยผู้ชนะเลิศการประกวดธิดามะขามหวานได้แก่ นางสาวชนิสรา สีอ่อน อำเภอเขาค้อ เทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งเข้าประกวด รับโล่รางวัล สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดรถมะขามหวาน ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งเข้าประกวด รับโล่ และเงินรางวัล 20,000 บาท

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 51 ของการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอย่างมะขามหวาน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดงที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัด และที่สำคัญภายในงานยังมีการจัดตลาดนัดมะขามหวานมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจากทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ มาออกร้านจำหน่ายมะขามหวานหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ พันธุ์ประกายทอง พันธุ์สีทอง พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์ประกายเพชร เป็นต้น โดยในปีนี้ สวนมะขามหวานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลายสวนให้ผลผลิตน้อย ทำให้ราคาจำหน่ายหน้าสวนมีราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกในปีนี้ จะอยู่ในราคา กิโลกรัมละ 70 บาท จนไปถึง 150 บาท จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้องมะขามหวานภายในงานเพราะร้านค้าที่เข้ามาจำหน่ายมะขามหวาน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานโดยตรง มีการคัดคุณภาพของมะขามหวานมาจำหน่าย ลูกค้าจะได้มะขามหวานคูณภาพไม่เน่าเสียตามที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ ยังมี มะขามแปรรูป ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ทั้งมะขามคลุก มะขามกวน กล้วยไส้มะขาม มะขามแช่อิ่ม มะขาม อบน้ำผึ้ง อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันทุกค่ำคืน