วันที่ 26 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โดยมี นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายก ทต.ทุ่งฝน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพิทักษ์ เหมือนสีเลา ส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผอ.โรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ประชาชนชาว อ.ทุ่งฝน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

การจัดการแข่งชันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกาการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 5.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชน

การจัดการแข่งชันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 27 ม.ค.2567 รวมทั้งสิ้น 2 วัน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ชุมชน ประกอบด้วยเยาวชนและประชาชนและบุคลากร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ประเกท 7 ชนิดกีฬา ทั้งประเภทชายและหญิง ประกอบด้วย 1.กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย 2.กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อผสมชายหญิง วิ่งผลัดอุ้มลูกโป่งผสมชายหญิง ตีกอล์ฟลงหลุม ผสมชายหญิง และวิ่งผลัดกระสอบผสมชายหญิง

ติดตามข่าวสารได้ที่            FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
INSTAGRAM : UDONTHANIPAO
TWITTER : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
WWW.UDONPAO.GO.TH