วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 06.00 น. นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม เป็นตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ที่จังหวัดนครพนมได้บูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ จัดขึ้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ถึงสถานที่สำคัญที่มีกระจายอยู่ตลอดเส้นทางริมฝั่งแม่น้ำโขง กระตุ้นให้ทุกคนอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตความสวยงามแบบ Slow life ที่ปั่นแบบชิลๆ

สำหรับอาทิตย์นี้กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขง มีหน่วยงาน 6 หน่วยงานประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม ( NT) ไปรษณีย์นครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม สถิติจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้

จุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม ไปกลับรถสุดถนนสวรรค์ชายโขง สิ้นสุด ณ ศาลาท่าน้ำแสงสิ่งแก้ว รวมระยะทาง 10.3 กิโลเมตร โดยปั่นจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปตามถนนสุนทรวิจิตร ผ่านสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามและมีประวัติเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผ่านวัดโพธิ์ศรี วัดกลาง วัดมหาธาตุ วัดพระอินทร์แปลง ก่อนจะเข้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า โดยแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันมีเรื่องเล่าและตำนานและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น วัดมหาธาตุจะมีพระธาตุนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดคนที่เกิดเสาร์ วัดพระอินทร์แปลงมีการสร้างพระประธานที่แม้ช่างตั้งใจสร้างอย่างไรก็ไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะเศียรขององค์พระ จนต้องล้มเลิกกระทั่งเจ้าอาวาสวัดสมัยนั้นได้นิมิตว่ามีพระอินทร์พร้อมเหล่าเทพยดาแปลงกายมาช่วยหล่อเศียรพระ จึงได้มีการหล่อองค์พระขึ้นใหม่อีกครั้งและแล้วเสร็จด้วยความสมบูรณ์งดงามเป็นองค์พระประธานเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว

ไปกลับรถ ถนนสวรรค์ชายโขง ตรงข้ามหน้าวัดพระธาตุศรีโคตรบอง สปป.ลาว
กลับมาเข้าเส้นชัย ศาลาท่าน้ำแสงสิงห์แก้ว รวมระยะทาง 10.3 กิโลเมตร

มีนักปั่น จากชมรมจักรยานจังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวและ ประชาชนทั่วไปร่วมปั่นกว่า 200คน

สำหรับ เจ้าภาพปั่นครั้งต่อไป หน่วยงานสังกัด ตำรวจภูธรนครพนม รับเป็นเจ้าภาพ

สุเทพ หันจรัส #เพจพี่ก๊อต ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน