จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีบวงสรวงปู่อือลือนาคราช แห่ขบวนทางน้ำเวียนทักษิณาวรรต รอบเกาะดอนโพธิ์ กลางบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่พญานาค
.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ บริเวณท่าเรือชุมชน สวนสาธารณะบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ, นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และสาธุชนผู้ศรัทธาในพญานาค ร่วมแห่ขบวนทางน้ำ เพื่อเข้าประกอบพิธีบวงสรวงปู่อือลือ ใน “งานประเพณีบุญเดือนสาม ไหว้ปู่อือลือ บวงสรวงพญานาค ประจำปี 2567” โดยเข้าประกอบพิธีที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรหมประกายโลก และเกาะดอนโพธิ์ ซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ต่างมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพญานาค และตั้งอยู่กลางบึงโขงหลง พื้นที่ชุมน้ำโลก ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 8,062 ไร่

สำหรับพิธีบวงสรวงทางน้ำในครั้งนี้ นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำสาธุชนผู้ศรัทธาในพญานาค เข้าประกอบพิธีจุดแรก ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรหมประกายโลก โดยได้ร่วมกัน ลอยดอกบัว ไหว้สักการะบูชาบารมีปู่อือลือ และเหล่าพญานาคแห่งบึงโขงหลง ซึ่งเชื่อกันว่า บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นทางขึ้นลงของพญานาคแห่งบึงโขงหลง และถือเป็น 1 ใน 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากนั้นขบวนเรือจึงได้มุ่งหน้าสู่เกาะดอนโพธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่า ปู่อือลือสถิตอยู่ที่นี่ โดยได้แห่ขบวนเรือรอบเกาะดอนโพธิ์เวียนเป็นทักษิณาวรรต (เวียนขวา 3 รอบ) ซึ่งตามคติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณนั้น กล่าวกันว่า ถ้าหากเวียนขวาเป็นทักษิณาวรรตครบ 3 รอบ จะเท่ากับการเวียนรอบพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และถ้าหากเวียนรอบบุคคล นอกจากผู้เวียนจะได้รับบุญบารมีและสิ่งมงคลแก่ชีวิตแล้ว ตัวผู้ถูกเวียนก็จะได้ร่วมรับบุญ และความเป็นสิริมงคลจากการเวียนขวาด้วยเช่นกัน ซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้ นอกจากเป็นการบวงสรวงปู่อือลือเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็นการน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่ปู่อือลือ พร้อมทั้งเหล่าพญานาคแห่งบึงโขงหลง ด้วย

โดยหลังจากแห่ขบวนเรือเวียนเป็นทักษิณาวรรตรอบเกาะดอนโพธิ์เรียบร้อยแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำสาธุชน เข้าถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์บนเกาะดอนโพธิ์ คณะสงฆ์อนุโมทนาในบุญกุศล และให้พร จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบวงสรวงพญานาคแห่งบึงโขงหลง เปิดทรัพย์ รับโชค อำนาจ วาสนา บารมี เงินทอง ทรัพย์สมบัติจากเมืองบาดาล ถวายเครื่องบวงสรวงตามประเพณี ดนตรีมโหรีบรรเลง พร้อมฟ้อนรำบวงสรวงปู่อือลือ และพญานาคบริวาร บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความคึกคักของศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในวันขึ้น 3 คำ เดือน 3 (12 กุมภาพันธ์นี้) จะมีพิธีบวงสรวงใหญ่ถวายเครื่องสักการะปู่อือลือที่ ตำหนักปู่อือลือ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วย
.
ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล ข่าวภาค4///บึงกาฬ 0628256546