วันนี้ 3 ก.พ.67 นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า สำหรับในปี พ.ศ.2567 นี้ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้เต็มที่ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน รวมถึงพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาด้วยดีเสมอมา โดยในปี 2567นี้ ก็ยังคงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้มากยิ่งๆขึ้นไป ถือเป็นการทำงานในเชิงรุก เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวต่ออีกว่า เป็นโอกาสอันดีที่ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ได้เสริมศักยภาพบุคคลาการ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมาดำรงตำแหน่ง ประธานการต่างประเทศและพาณิชย์กีฬา ,นายอนุชัย สายเกื้อกูล มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษา, นายมนูญ อุทะกะวารี เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมูลนิธิ,และ นายอัครพร จิตรอำนวย มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเติมเต็มศักยภาพด้านบุคลากรถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานในเชิงรุก เนื่องจากสังคมโลกมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการกีฬา เป้าประสงค์ที่จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากทุกๆภาคส่วน ดังนั้น ที่ผ่านมาต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน รวมถึงพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาด้วยดีเสมอมา ประธานณัฏฐ์ กล่าวทิ้งท้าย…