สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม “HEALTHY HERO” เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ท่ามกลางบรรยากาศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ตบเท้าร่วมเดิน-วิ่งกันอย่างคึกคัก

หลังประสบความสำเร็จจากครั้งแแรก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา กิจกรรม “HEALTHY HERO” เดินหน้าจัดครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุน สสส. พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.), นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อดีตนายก รัชดา เทพนาวาผู้ช่วยผู้ประสานงานภาพลักษณ์สาธาณะของโรตารี ภูมิภาค 12 รวมทั้ง นพ.ภัทรภณ อติเมธิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sport Medicine และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กม.

“HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs” จัดขึ้นมุ่งเพิ่มกิจกรรมทางกายผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย 4 แห่งทั่วประเทศ ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ตามด้วยครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา อีก 2 ครั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 1,000 คนต่อกิจกรรม โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญที่ระลึก สนใจสมัครวิ่งได้ที่ระบบไทยรัน https://race.thai.run/ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดคลิปต้นแบบคนรักสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TikTok : healthyhero.TH , เฟซบุ๊กแฟนเพจ Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDs และบุหรี่ไฟฟ้า