สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กฟผ. และจังหวัดพะเยา ผนึกกำลัง เดินหน้าจัดศึกยกเหล็ก 2 รายการใหญ่ EGAT เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 20-25 ตุลาคม 2567 และ EGAT ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุ 13-15 ปี ประจำปี 2567 วันที่ 15-19 ตุลาคม 2567 ที่จังหวัดพะเยา

ความเคลื่อนไหว การจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2567 และ การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุ 13-15 ปี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2567 ที่จังหวัดพะเยา
ล่าสุด ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ กรรมการและประธานฝ่ายเทคนิค, นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย กรรมการและประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน, นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียน, นางสาวปัทมา ลำเต็ม เหรัญญิก และพันเอก ศิขรัฐ พันเอม หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ประชุมร่วมกับ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ของ จังหวัดพะเยา ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ดังกล่าว
ในการหารือครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากนี้ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จะได้มีคำสั่งให้ฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายจัดการแข่งขัน, ฝ่ายอาคารสถานที่, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายที่พัก, ฝ่ายปฏิคม, ฝ่ายแพทย์ และพยาบาล ตลอดจนฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ไปวางแผนดำเนินงาน และจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อไป
อนึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย สมกับคำกล่าว “กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” นอกเหนือจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมฯในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา