เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่อาคารที่พักสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ภายในสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศนักกีฬาและผู้ฝึกสอน พร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬา โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) โดยมีนางสาวศตนันท์ นิลทรัตน์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาคกล่าวรายงาน โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอนจำนวน 9 ชนิดกีฬาเข้าร่วม ได้แก่ กรีฑา เทควันโด้ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ ยิงปืน มวยสากล ยกน้ำหนัก และเรือพาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 233 คน ประกอบด้วยนักกีฬา 133 คน ผู้ฝึกสอน 100 คน เป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอนจากกรุงเทพมหานคนจำนวน 63 คน ภาค 1 จำนวน 42 คน ภาค 2 จำนวน 21 คน ภาค 3 จำนวน 44 คน ภาค 4 จำนวน 31 คนและภาค 5 จำนวน 32 คน โดยนักกีฬาผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมการประเมินผลเพื่อปรับแผนการฝึกซ้อมของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับผู้ฝึกสอนต่อไป นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม Sports Science Clinic ในแต่ละชนิดกีฬาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มาให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ทั้งทางด้านเทคนิคและแท็คติกให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ให้เป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงและสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาตัวแทนทีมชาติในอนาคต โดยกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2567
นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน และขอให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาฝีมือจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และครอบครัว พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป