นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, พลตรีสิรภพ ศุภวานิช รองเจ้ากรมการทหารช่าง, ดร.สมภพ ห่วงทอง เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี, นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม VELA DEE GRAND BALLROOM โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก กล่าวว่า หลังจากจบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่ผ่านมา จังหวัดราชบุรีได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ ในการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ให้ดียิ่งขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น การรายงานผลการแข่งขันในครั้งนี้ กกท. ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง จัดทำเว็บไซต์สำหรับรายงานผลการแข่งขัน เพื่อรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันและที่พักนักกีฬาทางจังหวัดก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับผู้สูงอายุ รวมถึงความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวที่รอต้อนรับนักกีฬาและประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าชมการแข่งขัน จึงทำให้ในขณะนี้ทางจังหวัดเจ้าภาพมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” แล้ว

นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ซึ่งทางจังหวัดเจ้าภาพได้จัดสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามชนิดกีฬาและใกล้สนามแข่งขันมากที่สุด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในด้านการจราจร รวมถึงประจำที่พักนักกีฬาจัดเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดเตรียมแพทย์และอนามัยเพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 โดยพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯ จัดขึ้นที่ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 5,956 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย 3,380 คน นักกีฬาหญิง 1,583 คน เจ้าหน้าที่ 993 คน จัดการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ได้ตลอดทุกวันจนจบการแข่งขัน ผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง T Sports 7 และสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage T Sports 7, Youtube T Sports 7 และ Application T Sports 7

โฆษก กกท. 18 เมษายน 2567