พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นำโดยพลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะร่วมประชุมกับนายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามผลการใช้งบประมาณของโครงการที่ใช้จัดการแข่งขันยกน้ำหนัก 2024 ไอดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ คัพ รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ 2024 “ปารีสเกมส์” ที่ศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-11 เมษายน 2567 ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงผลตอบแทนที่ประเทศไทยได้รับกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ก็คุ้มค่าเช่นกัน

ขณะเดียวกัน เลขาธิการสมาคมฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ทางสมาคมฯ ได้มีหนังสือถึง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้พิจารณาเงินรางวัลรายการนี้เป็นกรณีเฉพาะ ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรับทราบและจะนำเข้าหารือขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับรายการนี้เป็นกรณีเฉพาะให้ต่อไป