กว่า 70 คน สนใจอบรมเวทเทรนนิ่งเพาะกาย
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนผู้ที่สนใจการออกกำลังกายที่ โก ยิม GO GYM จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจอบรมก็ว่า 70 คน ในช่วงจัดแข่งกีฬาสูงอายุนานาชาติ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับฝ่ายกีฬาเพาะกาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมและแนะนำการออกกำลังกายด้วย WEIGHT TRAINING เวท เทรนนิ่ง ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย ที่ โก ยิม GO GYM จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น การจัดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ
สำหรัยกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 70 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นฃนโยบายที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้ขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการออกกำลังกายด้วย weight training เวท เทรนนิ่ง ซึ่งจะเป็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่ทางสมาคมได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดขึ้น
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประภูรถเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีนโยบาย ที่จะเผยแพร่ กีฬาเพาะกาย และต้องการให้คนหันมาออกกำลังกาย กันมากขึ้น ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการอบรม เวทเทรนนิ่ง สำหรับคนที่สนใจการออกกำลังกาย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่ และจังหสัดใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน