สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พล.อ.วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการฯ รวมถึง นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เข้าร่วม ขณะที่ พล.ท.ทวี สุดจิตร์ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความเคารพเทิดทูนสถาบัน ความรักในองค์กร สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ก่อนที่จะเป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าแข่งขัน อันเป็นการสร้างความภูมิใจ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น/สโมสรสังกัด เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติ และความสุขของคนไทยทุกคน รวมทั้ง สร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความผูกพัน เคารพเข้าใจซึ่งกันและกัน, สร้างความสมัครสมานสามัคคี ไม่แบ่งแยก นักกีฬาสังกัดใคร และ กล้าแสดงออก ไม่เขินอาย มีอะไรกล้า แสดงความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์