ส.ยิงปืนหัวหินนำทัพนักแม่นปืน 234 คน ตบเท้าร่วมศึกยิงปืนรณยุทธ (IPSC) กรมการอุตสาหกรรมทหาร ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน จัดแข่งขันกีฬายิงปืน ในรายการยิงปืนรณยุทธ (IPSC) กรมการอุตสาหกรรมทหาร ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ที่ สนามสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี พล.ท. ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายชาญชัย กรรณสูต ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอามส์ จำกัด ร่วมจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน ในรายการยิงปืนรณยุทธ (IPSC) กรมการอุตสาหกรรมทหาร ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ซึ่งรายการนี้มีนักแม่นปืนรณยุทธทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าแข่งขันกว่า 234 คน

หลังจบการแข่งขัน พล.ท. ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ พลังงานทหาร พร้อมด้วย นายชาญชัย กรรณสูต ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอามส์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิงปืนในครั้งนี้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ แบ่งเป็น 7 ประเภท ชิงรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จำนวน 7 รางวัล และรางวัลชนะเลิศถ้วยเกียตืยศเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร จำนวน 10 รางวัล

สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทมีดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานแต่ละ division

1. open division
– นายวีรวิทย์ จารุเกียรติพงศา
2. standard division
– นายจรัสพต ศรีรัตนันท์
3. production division – นายณัฐภูมิ กลมวงษ์
4. revolver division – นายศิวะ ขันติ
5. classic division – นายศักดาเดช หอมอุดม
6. production optics division – นายหัสณัฐ วิจิตรปฏิมา
7. pistol caliber carbine division – นายภราดร งามวงวาน

ถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฯ

1. open division
– นายวีระวิทย์ จารุเกียรติพงศา (grand master class)
– นายดนัย บัวสุก (master class)
2. standard division
– นายจรัสพต ศรีรัตนะนันท์ (grand master class)
– นายเทิดพงศ์ โพสิริ (master class)
3. production division
– นายณัฐภูมิ กมลวงศ์ (grand master class)
– นายพัชริน อินหอม (master class)
4. revolver division
– นายศิวะ ขันติ (grand master class)
– นายคมสัน ขวัญน้อม (master class)
5. classic division
– นายศดิฐกร ชมฤทธิ์ (master class)
6. production optic division
– นายหัสณัฐ วิจิตรปฏิมา (master class)