เบื้องหลัง….รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินรายการโดย จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔ ๓๐ น. ประมวลภาพและควันหลงกองทัพบกจัดงานยิ่งใหญ่ ” มหัศจรรย์วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ Amazing Muay Thai World Festival ๒๐๒๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก