วันนี้ (7 ก.พ.67 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมฯ และสมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กกำพร้า เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กทุกกลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภาไทย ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง เมื่อครบวาระยังต้องเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเพียงลำพังมีปัญหาด้านสุขภาพ และการดำรงชีพ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ปทุมธานี เริ่มทีออฟรอบเช้า 06.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น. สำหรับนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขาธิการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-3851094-7 ต่อ 102 หรือ 081-639-9453 ; 061-395-7023