” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ
ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ คนเฝ้าป่า “ การสะท้อนชีวิตคนพิทักษ์ป่า

“ ผู้พิทักษ์ป่า” คนตัวเล็กนับหมื่นชีวิตที่ทำหน้าที่เฝ้าผืนป่า มรดกอันล้ำค่า บ้านของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิต แหล่งผลิตอากาศและน้ำสะอาด เพื่อส่งไม้ต่อให้คนรุ่นหลัง “

อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราวชีวิตของคนเฝ้าป่าสะท้อนออกมาเป็นเสียงเพลงสู้สายตาผู้ชมทางบ้านออกอากาศวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอกอภิคม แกัวละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก