สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข”

*** วันนี้ (13 ม.ค. 67) ที่ลานกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าาาชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข”

*** สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม และมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” โดยให้ความสำคัญกับความสุขของผู้เรียนไปพร้อมๆ กับการเรียนที่มีคุณภาพเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และ Theme การจัดงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อแสดงให้ห็นถึงการรวมพลังถึงทุกภาคส่วนและหน่วยงานเครือข่ายในการมีส่วนร่วมสนับสนุนความสุขของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ อีกด้วย