เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ถนนสันคูเมือง ซุ้มนครบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ประธานในพิธี กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน กสทช. เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัทผู้ประกอบการ สายสื่อสารทุกบริษัท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย AMN 3BB True Dtac UlH Interjntink Symphonjy Mss Cabte TV องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ และบริษัท ห้างร้าน แมคโค โลตัส บิ๊กซี และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่เมืองเพชรบรณ์
การจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ ครั้งนี้ มี จำนวน 5 เส้นทาง 1.ถนนสันคูเมือง จากซุ้มนครบาล – แยกหอสมุด ระยะทาง 1.1 ก.ม. 2.ถนนบุรกรรมโกวิท แยกยาสูบ – แยกวัดทุ่งสะเดียง ระยะทาง 1.2 ก.ม. 3.ถนนศึกษาเจริญ วงเวียน้ำพุ – แยกวงเวียนเขาค้อ/เขาทราย ระยะทาง 500 เมตร 4.ถนนพระพุทธบาท แยกไปรษณีย์เก่า – แยกโรงจำนำ ระยะทาง 400 เมตร 5.ประตูหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง ถึง แยกบูรพา ระยะทาง 4 ก.ม. รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร มีกำหนด 22 พ.ค.2567 เป็นต้นไป เพื่อรื้อถอนสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน และจัดเก็บสารสื่อสารที่ใช้งานให้มีระเบียบเรียบร้อยตามมาตฐาน ของการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้แก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งสองทางเกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ร่วมกันสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการ ทำให้เสร็จลุล่วงตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ทุกปราการ