วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.39 น. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแหล่งน้ำสวนสาธารณะหนองนารี หมู่ที่ 5 ตำสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว, ปลาพวง จำนวน 30,000 ตัว และปลาไน จำนวน 20,000 ตัว โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายประทิน. นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านมีพลามัยแข็งแรง และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนกระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน