ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเรียนผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่ติดตามชมรายการคืนคุณแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เนื่องจากรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ที่ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.
งดออกอากาศติดถ่ายทอดสด ” กรุงเทพเมืองกีฬา ” ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก