6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2567 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เชิญภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระสุธีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่ภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์