รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น. โดยจ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

” หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

ขอน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยบทเพลงที่ขับร้องโดย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน

หยาดเหงื่อ และรอยยิ้ม”

เนื้อร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง / เรียบเรียง : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

จะเหนื่อยสักเพียงไหน
จะหนักเท่าไร
อาจจะไกลไม่เห็นปลายทาง
เธอยังคงทุ่มเททั้งใจไม่หยุดยั้ง
เธอสร้างหนทางให้คนมากมาย

หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม
นั่นคือภาพจําที่เธอทําให้เห็นเรื่อยมา
ทําให้ฉันได้รู้ทําให้ฉันศรัทธา
ให้ฉันทําสิ่งที่ดี

ต้นแบบของความเมตตา
คือต้นทางของกําลัง ใจ
เธอคือความรัก ความผูกพัน
เธอใช้ชีวิตอุทิศทั้งกายทั้งใจ

รักของเธอ
กว้างไกลเกินขอบฟ้าที่ยิ่งใหญ่
จะขอทุ่มเทตอบแทน
ส่งต่อความรักของเธอออกไปให้แสนไกล

ต้นแบบของความเมตตา
คือต้นทางของกําลังใจ
เธอคือความรัก ความผูกพัน
เธอใช้ชีวิตอุทิศทั้งกายทั้งใจ

รักของเธอ
กว้างไกลเกินขอบฟ้าที่ยิ่งใหญ่
จะขอทุ่มเทตอบแทน
ส่งต่อความรักของเธอออกไปให้แสนไกล

หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม
นั่นคือภาพจำที่เธอทําให้เห็นเรื่อยมา
ทําให้ฉันได้รู้ทําให้ฉันศรัทธา
ใฝ่ฝันจะเป็นแบบเธอ

 

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก