รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

” ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร่วมบุญปอยหลวง ๖๕๐ ปี วันเพ็ญเดือน ๕ ล้านนา มาฆบูชา ตามรอยครูบา บูชาพระธาตุแสนสุข ”

วัดผาลาด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิฐานว่า ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพญากือนา กษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย อาณาจักรล้านนา ในปีพุทธศักราช ๑๙๑๖ ภายหลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ๒ ปี ชื่อของวัดแห่งนี้เรียกตามลักษณะของภูมิประเทศชึ่งมีผาลาดชันว่า “วัดผาลาด” แม้ภายหลังจะถูกทิ้งให้รกร้างหลายครั้ง แต่ยังคงเป็นธรณีสงฆ์มาโดยตลอดภายหลังได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ และปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยมี พระครูธีรสุตพจน์ (ดร.สง่า ธีระสังวะโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดผาลาด ซึ่งทางวัดพยายามคงความเป็นธรรมชาติของป่าต้นน้ำ รวมทั้งสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานภายในวัด ทำให้วัดผาลาด กลับมาเป็นสถานที่ที่สวยงาม และยังเป็นเส้นทางหลักของพุทธศาสนิกชนในการเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ พระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อีกด้วย

เนื่องในประเพณีทำบุญฉลองเสนาสนะปอยหลวงและสมโภช ๖๕๐ ปี วัดผาลาด โดยพิธีได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปดอกไม้ล้านนา ที่ทางวัดได้จัดทำขึ้น ตั้งขบวนแห่ตามเส้นทางสายเก่า ตามรอยอัญเชิญพระธาตุที่สืบทอดมาตั้งแต่ราชวงศ์เม็งราย และประกอบกับปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โอกาสนี้ ทางวัดผาลาดได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อใช้ในการสรงน้ำพระธาตุ

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก