เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญผ้าขาวพระราชทาน จำนวน 2 ม้วน ไปถวายแด่พระอธิการปรีดา ฉนทกโร (หลวงปู่ทุย) เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก และพระสงฆ์ของวัดป่าด่านวิเวก ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และถวายผ้าไตรพระราชทาน พัดรอง และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ในพิธีบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2567 พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และมอบถุงพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย ที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ในโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดานวิเวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โอกาสนี้นายอำพน กิตติอำพน และพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมในพิธีด้วย
.
ณัฏฐ์ณฐพรหม ข่าวภาค4///บึงกาฬ 0628256546