“บ.เวลเนส เอเซีย ส่งเสริมให้มีพนักงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ลุยโครงการสุขภาพดี 365 วัน”

บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด จัดทำโครงการสุขภาพดี 365 วัน ให้กับพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความรู้กับพนักงานในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมโรค NCDs โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จาก ดับเบิ้ลยูเอ สหคลินิก บรรยายให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม พร้อมบริการตรวจสุขภาพหลอดเลือดให้กับพนักงาน

14 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท แอลเค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ด้านสุขภาพของพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี 365 วันเพื่อมอบความรัก ความห่วงใยให้กับพนักงานของบริษัท โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 56 คน

***บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมโครงการสุขภาพดี 365 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 090-698-5698 และ 085-459-2619