รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” วันนี้ 14 ก.พ.67 เวลา 10.00 – 16.00 น. สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมถวายพระพรและถวายกำลังใจเพื่อปกป้องและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ/ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม14 จังหวัดภาคใต้ สมาคม ชมรมชาวใต้ และ นิสิต นักศึกษา และองค์กรเอกชน พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทย ทั้งมวลร่วมงานพิธีถวายพระพรและถวายกำลังใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย จากพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ ล้วนเพื่อความอยู่ดีมีสุขและบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก้พสกนิกรโดยทั่วหน้า ณ อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ชั้น 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทุกบุปผามาลัยคือใจราษฎร์
ถวายเบื้องพระบาทเฉลิมขวัญศุภศรี
สิ่งใดให้ระคายเคืองในฤดี
พสกผู้ภักดีพลีรับมา
ขอถวายกำลังใจแด่พระองค์
ขอทรงดำรงสุขหรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปวงประชาพร้อมแซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าดัวยกระหม่อมขอเดชะ
พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้
เครือรัตน์ เรืองแก้ว ร้อยกรอง

CR:ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก /ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์